Radijus: Isključi
Radijus:
km Set radius for geolocation
Pretraga

NATJEČAJ Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije osobe „Trag plus“ Zagreb

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Domu za starije osobe „Trag plus“ Zagreb, Osekovska 18, Zagreb, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja, ne otvarati“ u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Osoba imenovana za ravnatelja Doma sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Vrh

Možda će vas zanimati još i ovo:

Lijep pozdrav, imate li pitanje?