Naručivanje

Molimo odaberite kategoriju doma s obzirom na predviđeni broj korisnika. Dovoljno je za prvi puta jednom napraviti narudžbenicu. Prije isteka licence biti ćete obaviješteni.