Foto i video

Demonstracija mogućnosti i opcija programa za ustanove socijalne skrbi koje pružaju smještaj korisnicima.