Privatnost podataka


Tko smo mi?
Web stranicom https://dom.hr upravlja te je u 100% vlasništvu i odgovornosti Tvrtke NetBIT j.d.o.o.  sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Savska cesta 155A. 

Izjava o privatnosti
Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Klijenata Tvrtke NetBIT.hr. odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Tvrtke NetBIT j.d.o.o. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja NetBIT j.d.o.o. i Općih uvjeta poslovanja NetBIT j.d.o.o.. NetBIT j.d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice Pametni dom na adresi https://dom.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Klijenata odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Ovim dokumentom opisano je kako NetBIT j.d.o.o. (u daljnjem tekstu NetBIT j.d.o.o.) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Klijenti Tvrtke NetBIT j.d.o.o. (u daljnjem tekstu Klijenti) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama NetBIT j.d.o.o. (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke NetBIT j.d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Klijent odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu netbit@netbit.hr. Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Klijenta odnosno prijavom na web aplikaciji Pametni dom od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama NetBIT j.d.o.o., Klijent odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje NetBIT j.d.o.o. putem web aplikacije Pametni dom?
Prilikom registracije osobe za Klijenta web aplikacije Pametni dom, NetBIT j.d.o.o. će od budućeg Klijenta zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka. Web aplikacija Pametni dom će kod prijave zatražiti od Klijenta određene osobne podatke: Ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona (opcionalno), broj mobitela, datum rođenja i spol. Klijent potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama tvrtke NetBIT j.d.o.o., NetBIT j.d.o.o. će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Klijenta odnosno Korisnika. Ako Klijent odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na web aplikaciju Pametni dom, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i NetBIT j.d.o.o. stranicama koje su vam prikazane. NetBIT j.d.o.o. preporuča Klijentima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun web aplikacije Pametni dom i da inicijalnu lozinku koji dobiju na email odmah promijene. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou). Prilikom dodavanja djelatnika u program istima će biti dodijeljena jedinstvena lozinka.

U koju svrhu NetBIT j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?
NetBIT j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Klijenata Tvrtke  NetBIT j.d.o.o. u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Klijenata koji pristupaju Tvrtki NetBIT j.d.o.o., realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Klijentu, komunikacije s Klijentom, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Klijenata, kako bi ponuda za Klijenta bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Klijenata. NetBIT j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Klijenata prijavljenih u Program vjernosti u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka. Klijenti unose osobne podatke svojih Korisnika i za to su odgovorni klijenti. NetBIT j.d.o.o. je Klijentima omogućio da osobne podatke unose u lozinkom zaštićeni prostor koji nije vidljiv ostalim posjetiteljima nego isključivo administrativnom osoblju. Podaci se čuvaju u zaštićenoj bazi podataka.

NetBIT j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti NetBIT j.d.o.o. Internetske stranice. Niti jedan dio Internetske stranice NetBIT j.d.o.o. nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?
Klijent unosom svojih osobnih podataka i podataka tvrtke (Doma za starije ili Ambulante) te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru Klijenta na web aplikaciji Pametni dom, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Klijenta radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Klijenta, te sklopljenog ugovora kojem je Klijent kao ispitanih stranka. Klijent koji se prijavljuje za kupovinu, unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) na gumb Prijavi se, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na stranicama tvrtke NetBIT j.d.o.o. te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka netbit@netbit.hr.

S kojim primateljima NetBIT j.d.o.o. dijeli osobne podatke?
NetBIT j.d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Klijenta odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
NetBIT j.d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Klijenata Tvrtke NetBIT j.d.o.o. na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Klijenta u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. NetBIT j.d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima
Klijent i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Klijent može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s NetBIT j.d.o.o.. Klijent i Korisnik može zatražiti i dobiti od NetBIT j.d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: netbit@netbit.hr

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)
Klijent i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Klijent to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka netbit@netbit.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od NetBIT j.d.o.o. putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka netbit@netbit.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka netbit@netbit.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Klijenta odnosno Korisnika i NetBIT j.d.o.o. odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka NetBIT j.d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako NetBIT j.d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Tvrtke  NetBIT j.d.o.o. te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. NetBIT j.d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti
Ovu Izjavu o privatnosti, NetBIT j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet stranici tvrtke. Zato NetBIT j.d.o.o. poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Klijent ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Klijenta i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu NetBIT j.d.o.o. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici NetBIT j.d.o.o. Nastavak uporabe Internetske stranice NetBIT j.d.o.o. od strane Klijenta i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Klijent i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“
Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na NetBIT j.d.o.o. web stranici https://dom.hr na razne načine npr. kako bi Tvrtka NetBIT j.d.o.o. funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. Kolačići se mogu klasificirati kao: Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies)
Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. NetBIT j.d.o.o. koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete NetBIT j.d.o.o.. Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane NetBIT j.d.o.o. , te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. Koje su Vam opcije dostupne? U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate. Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na NetBIT j.d.o.o. Internet stranicama.