Naručivanje

Bez obzira na broj korisnika, cijene smo formirali prema kategoriji doma određene ministarstvom socijalne politike. Dodatni popust ostvarujete jednokratnom uplatom za 6 ili 12 mjeseci.

KategorijaMjesečnoJednokratno 12 mjeseci
Obiteljski domMjesečno 24,82 € (187,00 Kn)12 Mjeseci 248,19 € (1.870,00 Kn - popust 374,00 Kn)
Ustanova za starijeMjesečno 33,11 € (249,50 Kn)12 Mjeseci 331,14 € (2.495,00 Kn - popust 499,00 Kn)Obrazac za naručivanje

Službenu ponudu ćemo Vam poslati prema upisanim podacimaNaziv ustanove


Adresa sjedišta


OIB


Ime i prezime ovlaštene osobe


Službeni broj telefona


Službena email adresa


Predviđeni broj korisnika


Upišite plaćanje mjesečno ili godišnje


Zahvaljujemo na iskazanom interesu. Ponudu ćemo poslati na upisani email te u roku 24 sata aktivirati račun i program.
Došlo je do pogreške. Pokušajte kasnije ili obavijestite administratora.