Dom za starije Baturina

Dom za starije Baturina smješten je u Virovitici, mirnom gradiću po mjeri čovjeka, u prirodnom okruženju nedaleko od središta grada.

Cilj Doma je pružanje smještaja, zdravstvene skrbi i dodatnih usluga starijim i nemoćnim osobama, vodeći pritom računa o međuljudskim odnosima, uvjetima (su)života, tolerantnosti, ravnopravnosti i osjetljivosti ljudi starije dobi.

Svim korisnicima pristupati će se individualno, vodeći računa o njihovim posebnim potrebama i imajući na umu da je riječ o ljudima prema kojima treba imati maksimalno poštovanje i topli ljudski odnos.

Svakom korisniku doma osigurati će se minimalno tri obroka dnevno kao i dva dodatna obroka prema mišljenju i uputi liječnika, a količina i kakvoća obroka biti će primjerena zdravstvenom stanju i potrebama korisnika. Za ručak će se osigurati odabir jednog od dva ponudbena jelovnika te kolači i voće najmanje tri puta tjedno.

Korisnicima će biti osigurano pospremanje spavaonica što uključuje pranje staklenih površina, zavjesa, tepiha, pomoć prilikom spremanja ormara i drugih osobnih stvari te pripadajućih sanitarnih prostorija. Osigurati će se pranje i glačanje posteljnog rublja.

Dom će svakom korisniku prema potrebi osigurati prijevoz radi obavljanja specijalističkih pregleda.

Korisnicima će biti osigurana podjela terapije u sobi, prema uputi i mišljenju liječnika.

Dom će osigurati usluge fizikalne terapije prema uputi liječnika, što uključuje masažu, pasivno razgibavanje, terapiju ledom i parafinom, elektroterapiju, terapiju elektrostimulatorom i hidroterapiju.

Teže pokretnim, nepokretnim i inkontinentnim korisnicima doma, kao i korisnicima sa specifičnim potrebama osigurati će se pomoć pri odijevanju i svlačenju, pomoć pri hranjenju, obavljanju osobne higijene pomoć pri obavljanju fizioloških potreba, održavanje higijene kreveta, pomoć pri održavanju čistoće i reda uže okoline, briga o osobnim stvarima, pratnja kod odlaska na liječničke preglede.

  • Klijent Dom za starije Baturina
  • Adresa Franjevačka ulica 13
  • Grad Virovitica

  • Telefon +385 33 618 800
  • Email info@baturina.hr
  • Radno vrijeme 24/7